Pozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd dne 4.5.2020. Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina-oznámení změny

Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veř. projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina Více v příloze.

Přečíst celé

Návrh závěrečného účtu obce Újezd za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Újezd za rok 2019 v příloze.

Přečíst celé

Přezkoumání hospodaření obce Újezd za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezd za rok 2019 v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy č. 1/2020. Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška-Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina v příloze.

Přečíst celé