Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Dle pokynu Českého statistického úřadu zveřejňujeme informační leták, který přehlednou formou poskytuje základní údaje o sčítání, včetně vysvětlení jeho významu a průběhu. Probíhat bude od konce března do poloviny května. Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice ...

Přečíst celé

Cena odpadní vody 12RD Újezd za rok 2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace ) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce V příloze.

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č.7/2020

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření č. 7/2020 chválené předsednictvem dne 17.12.2020 a 28.1.2021 Více v příloze

Přečíst celé

Výroční zpráva obce Újezd za rok 2020

Výroční zpráva obce Újezd dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020. Celá zpráva v příloze

Přečíst celé

Informace z FÚ - daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti - Informujeme občany o prodloužení provozu informačních telefonních linek na územních pracovištích FÚ pro Kraj Vysočina a to do 1.4.2021. Více informací v přílohách. Informační dopis Telefonní kontakty

Přečíst celé

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa 2021

Zveřejňujeme upozornění vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou na zákonnou povinnost vlastníka lesa předcházet a brátni vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu pokračující kůrovcové kalamity Zároveň vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivn...

Přečíst celé