Valná hromada Svazku Pooslaví 22.6.2020

Dne 22.6.2020 se konalo jednání Valné hromady SOP, kde byly schváleny vzaty na vědomí všechny body k hopodaření Svazku Pooslaví za rok 2019. Všechny dokumenty a odkaz na webové stránky SOP neleznete ZDE.

Přečíst celé

Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí POOSLAVÍ

Jednání Valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020 v 15,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí. Pozvánka Materiály k valné hromadě: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí POOSLAVÍ 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí POOSLAV...

Přečíst celé

Konkursní řízení - Řdditel/ka ZŠ a MŠ Nové Veselí

Rada městyse Nové Veselí vyhlašuje konkursní řízení na ředitele naší školy, viz příloha.

Přečíst celé

Obec Újezd-Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.5.2020 schválilo rozpočtové opatření č. 2. Více v příloze.

Přečíst celé

5.5.2020

Informace

Otevření MŠ v Novém Veselí

Informujeme občany, že od 25.5.2020 bude znovu v provozu ŠKOLIČKA KAMARÁD v Novém Veselí. Pokyny k provozu naleznete na webových stránkách školky. Odkaz ZDE.

Přečíst celé

Závěrečný účet obce Újezd za rok 2019

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.5.2020 schválilo Závěrečný účet obce Újezd za rok 2019. Celý dokument. Zároveň schválilo účetní závěrku obce Újezd sestavenou k 31.12.2019 bez výhrad.

Přečíst celé