Pozvánka na zasedání ZO dne 23.7.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd dne 23.7.2021. Více v příloze.

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č.4/2021

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření č. 4/2021 schválené předsednictvem dne 24.6.2021. Více v příloze.

Přečíst celé

Obec Újezd-Rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.6.2021 schválilo rozpočtové opatření č. 2. Více v příloze.

Přečíst celé

Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020

Zastupitelstvo obce Újezd schválilo na svém zasedání dne 18.6.2021 Závěrečný účet obce za rok 2020 Výkazy k 31.12.2020 - Výsledovka, Rozvaha, Příloha Výkaz FIN 2-12 Účetní závěrku za rok 2020

Přečíst celé

LDO-dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu

Zveřejňujeme Návrh dodatku č. 3 k Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 17.5.2018 - více v příloze

Přečíst celé

Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme VEŘEJNOU VYHLÁŠKU oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Újezd v uplynulém období Veřejná vyhláška Návrh Zprávy č.3 o upl ÚP Újezd

Přečíst celé