17.1.2022

Důležité, Informace

Tři králové jdou k Vám

Největší dobrovolnická akce, 22. Tříkrálová sbírka vyhlášená Charitou Česká republika na dny 1. – 16. ledna 2022. Naši koledníci vyšli a přinesli Vám požehnání v sobotu 8. ledna. Letos poprvé byli koledníci z řad dětí. Tři krále“ v Újezdě doprovodila zastupitelka Kristýna Ficencová (koledníci...

Přečíst celé

Informace z FÚ k podání přiznání k dani z nemovitosti

Zveřejňujeme telefonní čísla Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, kde občané zjistí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Více v příloze.

Přečíst celé

Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd dne 17.12.2021. Více v příloze.

Přečíst celé

5.12.2021

Informace

Informace pro občany

Informujeme občany, že v pátek 10.12. nebudou přítomni na obecním úřadě v úředních hodinách zastupitelé. V případě potřeby prosím volejte místostarostku obce popř. starostu. Děkujeme za pochopení. Bc. Arnošt Kříž starosta obce

Přečíst celé

Návrh rozpočtu obce Újezd na rok 2022

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.11.2021 projednalo návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je kryt naspořenými finančními prostředky obce z minulých let. Návrh rozpočtu včetně plnění Podrobný rozpis rozpočtu

Přečíst celé

26.11.2021

Informace

12 RD Újezd -Stanovení ceny stočného na rok 2022

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 26.11.2021 schválilo výši ceny stočného na rok 2022 v lokalitě 12 RD v obci Újezd. Výpočet ceny stočného pro rok 2022 - Více v příloze.

Přečíst celé