Veřejná vyhláška - Informace k 8 RD "Nad dolním rybníkem"

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební vydává Veřejnou vyhlášku informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy k nové zástavbě 8 RD "Nad dolním rybníkem" Více v příloze.

Přečíst celé

SVK Žďársko - rozpočtové provizorium 2020

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválené rozpočtové provizorium na rok 2020 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty (až do zveřejnění schválení rozpočtu). Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí...

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 9 a 10 /2019

Zveřejňujeme rozpočtová opatření č. 9 a 10/2019 SVK Žďársko. Více v příloze.

Přečíst celé

Rozpočet na rok 2020

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo ROZPOČET NA ROK 2020 Závazným ukazatelem pro schválený rozpočet je palagraf. Schválený rozpočet je v listinné podobě k dispozici v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2020 ...

Přečíst celé

Obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo: Obecně závaznou vyhlášku obce Újezd č. 1/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Více v příloze. Obecně závaznou vyhlášku obce Újez...

Přečíst celé

Obec Újezd -stočné na rok 2020

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo kalkulaci stočného pro rok 2020. Více v příloze.

Přečíst celé