Dokumenty schválené valnou hromadou Svazku Pooslaví

Dokumenty, které schválila Valná hromada Svazku obcí POOSLAVÍ dne 13.5.2019 v Novém Veselí. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách www.svazekobcipooslavi.cz. Usnesení z Valné hromady SOP Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 Závěrečný účet 2018 Výkazy ro...

Přečíst celé

Návrh závěrečného účtu obce Újezd za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Újezd za rok 2018 v příloze. Podrobný rozpis příjmů a výdajů v roce 2018 v příloze.

Přečíst celé

Přezkoumání hospodaření obce Újezd za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezd za rok 2018 v příloze.

Přečíst celé

Informace k rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2019 a schválená rozpočtová opatření týkající se roku 2019, schválený Střednědobý výhled na období 2017 – 2021 a Schválený závěrečný účet za rok 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.ujezduzdaru.cz a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu v úředních hodi...

Přečíst celé

SVK Žďársko - usnesení z valné hromady 25.4.19

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedený dokument v listinné podobě je k nahlédnutí...

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 2/2019

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 2/2019 v příloze.

Přečíst celé