Veřejná doprava Vysočiny - integrovaný dopravní systém

Od 1.3.2020 dochází v Kraji Vysočina k zavedení jednotného přestupního tarifu VDV. Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem. Podrobnosti v přiloženém informačním letáku. ...

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č.10 /2019

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č. 10 schválené předsednictvem dne 19.12.2019 a 30.1.2020. Více v příloze

Přečíst celé

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e), § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejňuje podle ...

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Informace k 8 RD "Nad dolním rybníkem"

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební vydává Veřejnou vyhlášku informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy k nové zástavbě 8 RD "Nad dolním rybníkem" Více v příloze.

Přečíst celé

SVK Žďársko - rozpočtové provizorium 2020

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválené rozpočtové provizorium na rok 2020 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty (až do zveřejnění schválení rozpočtu). Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí...

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 9 a 10 /2019

Zveřejňujeme rozpočtová opatření č. 9 a 10/2019 SVK Žďársko. Více v příloze.

Přečíst celé