Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Kraj Vysočina-VV-Oznámení

Veřejná vyhláška - Oznámení - o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Celý dokument

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - OOP

Zveřejňujeme upozornění pro vlastníky lesa vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou Celý dokument. Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy

Přečíst celé

Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy

Zveřejňujeme Veřejnou Vyhlášku - Opatření obecné povahy vydanou Ministerstvem zemědělství Celý dokument.

Přečíst celé

FÚ-Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022. Celé znění vyhlášky

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy vydal Veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu. Platnost stanovení: od 1.4.2022 do 31.3.2023 Celé znění vyhlášky příloha vyhlášky - schéma B1 příloha vyhlášky - schéma C3

Přečíst celé

OZV o místním poplatku za odpad

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 26.11.2021 projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Újezd č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Více v příloze.

Přečíst celé