OZV o místním poplatku za odpad

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 26.11.2021 projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Újezd č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství Opatření obecné povahy

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství. Celé znění veřejné vyhlášky

Přečíst celé

Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme VEŘEJNOU VYHLÁŠKU oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Újezd v uplynulém období Veřejná vyhláška Návrh Zprávy č.3 o upl ÚP Újezd

Přečíst celé

Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci Úplné znění

Přečíst celé

FÚ- Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 Celý dokument.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina-oznámení změny

Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veř. projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina Více v příloze.

Přečíst celé