Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Oznámení Veřejná vyhláška

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s informací k dani z nemovitých věci za rok 2019. Více v příloze. informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu informace k zasílání složenek pro platby daně

Přečíst celé

6.3.2015

Vyhlášky

Vyhláška o odpadech

Obecně závazná vyhláška obce Újezd

Přečíst celé