Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

FÚ- Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 Celý dokument.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Kraj Vysočina-oznámení změny

Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veř. projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy č. 1/2020. Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška-Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina v příloze.

Přečíst celé

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e), § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejňuje podle ...

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Informace k 8 RD "Nad dolním rybníkem"

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební vydává Veřejnou vyhlášku informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy k nové zástavbě 8 RD "Nad dolním rybníkem" Více v příloze.

Přečíst celé