Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Zpět na oznámení

10.5.2024

Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje

V E Ř E J N Á       V Y H L Á Š K A  - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu  Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  v pondělí 10. 6. 2024 od 9:30 hod., v Kongresovém sále B1.05, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Celý dokument.