Kde nás najdete?

Budova obecního úřadu je umístěna ve středu naší obce vedle kaple Panny Marie Královny.

Úřední hodiny jsou v pátek od 20:00 do 21:00.


Co u nás můžete vyřídit

Obecní úřad spravuje obec a má ze zákona tyto povinnosti:

  • podávat informace žadatelům
  • plnit úkoly uložené zastupitelstvem obce
  • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
  • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci zastupitelstva obce nebo obecních komisí
  • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku