Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Informace

Újezd je malá obec s 283 obyvateli. Leží v nadmořské výšce 576 m jihozápadně od Žďáru nad Sázavou.

Jméno Újezd dostávaly vesnice, které vznikly na vymezeném, objížďkou ohraničeném území. Protože Újezd leží na staré zemské hranici mezi Moravou a Čechami, bylojeho jméno vykládáno též jako "vjezd" do Čech. Oujezd (též Aujezd) býval také nazýván "Olšový" pro velké množství olší, které obklopovaly Prostřední rybník.


Letecký snímek Újezdu

Historie

Obec byla zřejmě založena - podobně jako ostatní obce na pomezí Českomoravské vysočiny - dědici po Přibyslavovi z Křižanova.

Nejstarší zmínka pochází z roku 1447, kdy Jiří Kravař ze Strážnice prodává statek Janu z Lomnice v osadě Újezd. Od té doby měl Újezd společnou historii s novoveselským statkem, jehož majiteli byli páni z Lipé a Dubé.

V 17. století se zde připomíná rychta.

Na pečeti z roku 1667 měla obec sochu svatého s křížem v pravici a ratolestí v levici.

Důležité mezníky v historii obce


1885 Vystavěna vlastní školní budova ( škola zřízena o 2 roky dříve) podle projektu Aleše Linsbauera z Hodíškova.
1887 Od tohoto roku pracovala u obce necelých 20 let cihelna Em. Sterna z Nového Veselí.
1897 Založen Sbor dobrovolných hasičů.
1903 Postavena první silnice do Nového Veselí.
1910 Dochází k vysazování lip a kaštanů v obci a podél cest.
1923 Založen divadelní spolek.

Z další historie není již mnoho dochováno. Obec tvořily roubené domky, které v dalších desetiletích podlehly nesčetným požárům. Na jejich místo nastoupily domy dřevěné.

Informace byly čerpány z kopií kronik, které jsou k nahlédnutí na místním OÚ, dále z knih Hynka Jurmana: "Žďársko" (Sursum, 1999).