Současnost

V současnosti má hasičský sbor 81 členů,  z toho je 16 mladých hasičů do 18 let. Již od sedmdesátých let minulého století se starší členové sboru věnují práci  s malými hasičskými nástupci. Pokračují tak i nadále v odkazů předků a zachovávají hlavní poslání.

Členové zásahové jednotky obce se zdokonalují ve své činnosti při různých cvičeních a hasičských soutěžích.

K 1. 1. 2017 má sbor 81 členů, z toho 50 mužů, 16 žen a 15 mladých hasičů. 

Vedoucím mladých hasičů je Zdeněk Novotný ml. Jan Danihel a Zdeněk Novotný ml. jsou členy OOR mládeže. Starosta sboru František Šedivý je také starostou okrsku Nové Veselí.

Výzbroj

Výzbroj sboru se během let několikrát obměnila. V současnosti vlastní sbor jako zásahové vozidlo dodávkový automobil značky Lublin s požární stříkačkou PS 12 a potřebným vybavením a dopravní mikrobus značky Renault. Vlastní také historickou techniku, a to již výše zmíněnou ruční Smejkalku, a stříkačku PS 8.

Tradice

Hasiči pokračují i v ostatní spolkové činnosti. Pro spoluobčany pořádají mnoho kulturních akcí, mimo jiné tradiční hasičský ples, maškarní průvod obcí, dětský karneval, pouťové veselí, dětský den, závody v rybolovu, rybí ochutnávky a jiné.

Členové sboru dodržují tradice, navazují na ně a snaží se je zachovat i do budoucna.