Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Dotace z Kraje Vysočina


VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022

Účelem této dotace je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Prodejna prodejny v obci Újezd".

05/2022-06/2022


OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022

Účelem této dotace je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Oprava chodníku v obci".

10/2022 - 11/2022


2020 - 2021

PROJEKT: Újezd – Oprava Obecního rybníka

HLAVNÍ CÍL: 
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Újezd
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: firma Vodohospodářský atelier, s.r.o., Brno - Ing. Vítězslav Hráček
DODAVATEL: AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
MÍSTO REALIZACE: Obec Újezd
CELKOVÉ náklady: 4 365 666,65 Kč
DOTACE2 000 000 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.05.2021
Cíl akce (projektu): rekonstrukce hráze obecního rybníka

FOTKY PŘED REKONSTRUKCÍ

FOTKY PŘI REKONSTRUKCI

FOTKY PO REKONSTRUKCI   VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021

Účelem této dotace je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Prodejna prodejny v obci Újezd".      05/2021-06/2021


Projekt Víceúčelové a dětské hřiště - Újezd u Žďáru je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

11/2020 - 9/2021
Projekt Újezd - Oprava Obecního rybníka je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství.

8/2020 - 5/2021


VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020

2/2020-4/2020

                                         

Obnova veřejného rozhlasu z programu Obnova venkova Vysočiny 2020

5/2020 - 8/2020