Veřejná doprava Vysočiny - integrovaný dopravní systém

Od 1.3.2020 dochází v Kraji Vysočina k zavedení jednotného přestupního tarifu VDV. Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem. Podrobnosti v přiloženém informačním letáku. ...

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Veřejnou vyhlášku -opatření obecné povahy více v příloze.

Přečíst celé

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky obce Újezd jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platné legislativy. Celé prohlášení o přístupnosti

Přečíst celé

Upozornění pro vlastníky lesů

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje na zákonnou povinnost vlastníků lesů předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity. Více v přílohách níže. Upozornění Leták kůrovci Kalamitní kůrovcové desatero

Přečíst celé

Informace o uzavírce silnice ve Stáji

V přílohách naleznete informace o uzavírce silnice ve Stáji a o objížďkových trasách a odklonu dopravy v období od 31.7.2019 - 21.8.2019. Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy Mapy objízdných tras

Přečíst celé

Výzva a upozornění vodovodního úřadu

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí věcně i místně příslušný vodovodní úřad vyzývá k šetření s vodou. Více v příloze.

Přečíst celé