Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky obce Újezd jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platné legislativy. Celé prohlášení o přístupnosti

Přečíst celé

Upozornění pro vlastníky lesů

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje na zákonnou povinnost vlastníků lesů předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity. Více v přílohách níže. Upozornění Leták kůrovci Kalamitní kůrovcové desatero

Přečíst celé

Informace o uzavírce silnice ve Stáji

V přílohách naleznete informace o uzavírce silnice ve Stáji a o objížďkových trasách a odklonu dopravy v období od 31.7.2019 - 21.8.2019. Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy Mapy objízdných tras

Přečíst celé

Výzva a upozornění vodovodního úřadu

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí věcně i místně příslušný vodovodní úřad vyzývá k šetření s vodou. Více v příloze.

Přečíst celé

Informace z Vodárenské akciové společnosti

Informace z Vodárenské akciové společnosti o tom co dělat v případě, když Vám doma neteče voda z kohoutku. Více v příloze.

Přečíst celé

Výsledky voleb do EP v Újezdě

Výsledky voleb do EP ve dnech 24. a 25.5.2019 v Újezdě v příloze.

Přečíst celé