SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 4/2019

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 4/2019 v příloze.

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 3/2019

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 3/2019 v příloze.

Přečíst celé

Dokumenty schválené valnou hromadou Svazku Pooslaví

Dokumenty, které schválila Valná hromada Svazku obcí POOSLAVÍ dne 13.5.2019 v Novém Veselí. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách www.svazekobcipooslavi.cz. Usnesení z Valné hromady SOP Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 Závěrečný účet 2018 Výkazy ro...

Přečíst celé

SVK Žďársko - usnesení z valné hromady 25.4.19

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedený dokument v listinné podobě je k nahlédnutí...

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 2/2019

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 2/2019 v příloze.

Přečíst celé

SVaK Žďársko-porovnání všech položek výpočtu ceny

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 SVaK Žďársko informace SVaK Žďársko porovnání ceny

Přečíst celé