SVK Žďársko - usnesení z valné hromady 25.4.19

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedený dokument v listinné podobě je k nahlédnutí...

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 2/2019

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 2/2019 v příloze.

Přečíst celé

SVaK Žďársko-porovnání všech položek výpočtu ceny

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 SVaK Žďársko informace SVaK Žďársko porovnání ceny

Přečíst celé

Valná hromada Svazku obcí POOSLAVÍ - 13.5.2019

POZVÁNKA na zasedání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ se sídlem v Novém Veselí. Dne 13. 5. 2018 v 15:30 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí. Program v pozvánce. Dokumenty, které budou projednány na zasedání. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ...

Přečíst celé

SVK Žďársko - Rozpočtové opatření č.1

Předsednictvo SVK Žďársko chválilo dne 19.3.2019 Rozpočtové opatření č.1. Více v příloze.

Přečíst celé

SVK Žďársko-Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2018-31.12.2018 Podrobnosti v příloze. Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumání hospodaření ověřil soulad. Podrobnosti v příloze.

Přečíst celé