Obec Újezd - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo rozpočtové opatření č. 6. Více v příloze.

Přečíst celé

Rozpočet na rok 2020

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo ROZPOČET NA ROK 2020 Závazným ukazatelem pro schválený rozpočet je palagraf. Schválený rozpočet je v listinné podobě k dispozici v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2020 ...

Přečíst celé

Obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo: Obecně závaznou vyhlášku obce Újezd č. 1/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Více v příloze. Obecně závaznou vyhlášku obce Újez...

Přečíst celé

Obec Újezd -stočné na rok 2020

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo kalkulaci stočného pro rok 2020. Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Veřejnou vyhlášku -opatření obecné povahy více v příloze.

Přečíst celé

Pozvánka na zasedání ZO dne 13.12.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd dne 13.12.2019. Více v příloze.

Přečíst celé