Rozpočtové opatření obce Újezd č. 2/2019

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 26.4.2019 schválilo rozpočtové opatření č. 2 více v příloze.

Přečíst celé

SVaK Žďársko-porovnání všech položek výpočtu ceny

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 SVaK Žďársko informace SVaK Žďársko porovnání ceny

Přečíst celé

Záměr prodeje pozemku parc.č. 3337/2

Obec Újezd vyhlašuje Záměr prodeje pozemku parc.č. 3337/2 o výměře cca 703 m2 – trvalý travní porost. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na LV č. 1 pro k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou, obec Újezd. Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina s informací k dani z nemovitých věci za rok 2019. Více v příloze. informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu informace k zasílání složenek pro platby daně

Přečíst celé

Valná hromada Svazku obcí POOSLAVÍ - 13.5.2019

POZVÁNKA na zasedání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ se sídlem v Novém Veselí. Dne 13. 5. 2018 v 15:30 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí. Program v pozvánce. Dokumenty, které budou projednány na zasedání. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ...

Přečíst celé

Zasedání zastupitelstva obce Újezd v pátek 26.4.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd v pátek 26.4.2019 v příloze.

Přečíst celé