Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e), § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejňuje podle ...

Přečíst celé

Pozvánka na zasedání ZO dne 7.2.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd dne 7.2.2020. Více v příloze.

Přečíst celé

Veřejná vyhláška - Informace k 8 RD "Nad dolním rybníkem"

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební vydává Veřejnou vyhlášku informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy k nové zástavbě 8 RD "Nad dolním rybníkem" Více v příloze.

Přečíst celé

SVK Žďársko - rozpočtové provizorium 2020

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválené rozpočtové provizorium na rok 2020 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty (až do zveřejnění schválení rozpočtu). Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí...

Přečíst celé

SVK Žďársko rozpočtové opatření č. 9 a 10 /2019

Zveřejňujeme rozpočtová opatření č. 9 a 10/2019 SVK Žďársko. Více v příloze.

Přečíst celé

Obec Újezd - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo rozpočtové opatření č. 6. Více v příloze.

Přečíst celé