16.8.2018

Úřední deska

Sdělení o registraci kandidátních listin

Sdělení o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 v příloze.

Přečíst celé

27.7.2018

Úřední deska

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace o volbách do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 v příloze.

Přečíst celé

27.7.2018

Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Újezd

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Újezd v příloze.

Přečíst celé

25.7.2018

Úřední deska

Zasedání zastupitelstva dne 25.7.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd ve středu 25.7.2018 v příloze.

Přečíst celé

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018 na svém zasedání dne 25.7.2018. Více v příloze.

Přečíst celé

1.7.2018

Informace

Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů po 1.7.2018

Upozorňujeme občany, že na úřední desce obce jsou vyvěšeny letáky s aktuálními informacemi o lhůtách pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů a výši správních poplatků s účinností od 1.7.2018. Více informací zde.

Přečíst celé