29.6.2018

Úřední deska

Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZDE

Přečíst celé

22.6.2018

Úřední deska

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku parc. č. 3337/2 projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.6.2018. Více v příloze.

Přečíst celé

11.6.2018

Úřední deska

Zasedání zastupitelstva dne 22.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Újezd v pátek 22.6.2018 v příloze.

Přečíst celé

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezd za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezd za rok 2017 v příloze.

Přečíst celé

Návrh závěrečného účtu obce 2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.6.2018. Více v příloze

Přečíst celé

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018 na svém zasedání dne 29.5.2018. Více v příloze.

Přečíst celé