Zpět na oznámení

Závěrečný účet obce Újezd za rok 2019

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.5.2020 schválilo Závěrečný účet obce Újezd za rok 2019.

Celý dokument.

Zároveň schválilo účetní závěrku obce Újezd sestavenou k 31.12.2019 bez výhrad.