Zpět na oznámení

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa 2021

Zveřejňujeme upozornění vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou  na zákonnou povinnost vlastníka lesa předcházet a brátni vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu pokračující kůrovcové kalamity

Zároveň vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivně a v součinnosti s odborným lesním hospodářem realizovali shora uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.

Více v příloze.