Zpět na oznámení

SVK Žďársko - usnesení z valné hromady 25.4.19

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedený dokument v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Usnesení z valné hromady SVK Žďársko dne 25.4.2019 v příloze.

Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2018 v příloze.