Zpět na oznámení

Svazek obcí POOSLAVÍ - valná hromada 31.5.2021

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme materiály k jednání Valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ, která se uskuteční v pondělí 31. 5. 2021 v 15,30 hod. v zasedací místnosti

Úřadu městyse Nové Veselí.

Pozvánka - 31.5.2021

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Rozvaha - 31.12.2020

Výkaz zisku a ztát k 31.12.2020

FIN 2-12 k 31.12.2020

Hlavní účetní kniha k 31.12.2020