Zpět na oznámení

SVaK - kalkulace cen vodného a stočného 2020

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 

KALKULACE