Zpět na oznámení

Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na II. Q r. 2020

S ohledem na současný vývoj vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu (z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2) a z tohoto důvodu

zrušení valné hromady SVK Žďársko (měla se konat 26. 3. 2020), vám z pověření předsednictva SVK Žďársko v příloze zasílám rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu SVK Žďársko na II. Q. r. 2020, aby nedošlo od 1. 4. 2020 k platební neschopnosti SVK.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM