Zpět na oznámení

Rozpočet na rok 2020

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo ROZPOČET NA ROK 2020

Závazným ukazatelem pro schválený rozpočet je palagraf. 

Schválený rozpočet je v listinné podobě k dispozici v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2020