Zpět na oznámení

Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí POOSLAVÍ

Jednání Valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020 v 15,30 hod. v zasedací místnosti

Úřadu městyse Nové Veselí.

Pozvánka

Materiály k valné hromadě:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí POOSLAVÍ 2019

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2019