Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Zpět na oznámení

Porovnání ceny odpadní vody pro stočné za rok 2022 v obci Újezd

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších

předpisů zveřejňujeme  “Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v

předchozím kalendářním roce“

Porovnání ceny odpadní vody pro stočné za rok 2022 v obci Újezd