Zpět na oznámení

Obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo:

  • Obecně závaznou vyhlášku obce Újezd č. 1/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
     Více v příloze.
  • Obecně závaznou vyhlášku obce Újezd č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Více v příloze.