Zpět na oznámení

Návrh Závěrečného účtu obce Újezd za rok 2020

Zveřejňujeme Návrh Závěrečného účtu obce Újezd za rok 2020, jehož součástí je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 uvedená v příloze.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ÚJEZD ZA ROK 2020

PŘÍLOHA - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Výkazy  k 31.12.2020 - Výsledovka, Rozvaha, Příloha

Výkaz FIN 2-12