Zpět na oznámení

Návrh rozpočtu obce Újezd na rok 2022

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.11.2021 projednalo návrh rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaje je kryt naspořenými finančními prostředky obce z minulých let.

Návrh rozpočtu včetně plnění

Podrobný rozpis rozpočtu