Zpět na oznámení

Omezený provoz v MŠ Nové Veselí

Vážení rodiče.

MŠ po doporučení MŠMT a konzultaci se zřizovatelem počínaje pondělkem pokračuje v omezeném provozu, který probíhal v době jarních prázdnin. Kvůli vážnosti celé situace prosíme o následující:

- maminky na MD a RD zůstanou se svými dětmi doma

- rodič čerpající OČR na školní dítě do 10 let si ponechá v péči i mladší dítě předškolního věku

- můžete-li, omezte docházku svého dítěte do MŠ a využijte pomoci prarodičů

- rodiče, kteří spolu se svými dětmi pobývali v zahraničí, budou v povinné 14 denní karanténě

- při vstupu do MŠ budeme namátkově měřit teplotu bezdotykovým teploměrem

Toto opatření je v platnosti, dokud nebude nadřízenými orgány určeno jinak. Děkujeme všem za pochopení této mimořádné situace a za zodpovědný přístup vůči vám - nám všem.

Monika Kovalská
vedoucí učitelka MŠ Nové Veselí