Zpět na oznámení

LDO-dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu

Zveřejňujeme Návrh dodatku č. 3 k Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 17.5.2018  - více v příloze