Zpět na oznámení

Informace pro vlastníky lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předání souhrnných údajů

lesní hospodářské evidence. Více v příloze