Zpět na oznámení

Informace k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

S účinností od 1. července 2018 došlo v oblasti veřejné správy k některým podstatným změnám, týkajících se vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.

Změny týkající se občanských průkazů

Změny týkající se pasů

Více informací  k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách
Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx.