Zpět na oznámení

Informace k rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2019 a schválená rozpočtová opatření týkající se roku 2019, schválený Střednědobý výhled na období 2017 – 2021 a Schválený závěrečný účet za rok 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.ujezduzdaru.cz a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.