Zpět na oznámení

Cena odpadní vody 12RD Újezd za rok 2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace ) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

V příloze.