Zpět na oznámení

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina


Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Oznámení

Veřejná vyhláška