Zpět na oznámení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany

přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e), § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a § 79 odst. 3 písm. v)

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“),

zveřejňuje podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020.  CELÉ ZNĚNÍ